Toho_11_0_4adb6d041405e.jpg

Najčešće upotrebljavana japanska perlica, dolazi nam i u najvećem izboru boja. Koristi se za ručnu obradu ili za nizanje na tkalačkom stanu. Za nizanje koristite iglu broj 10. Perlica se trudi stalno dopunjavati izbor boja i nijansi okrugle Toho perlice  u veličini 11 /0.

Toho 11/0

TOHO 11/0 Perma Finish Silver Lined

Šifra proizvoda: TR-11-PF21F

TOHO 11/0 Gold-Lined Crystal

Cijena: 22,99 kn

TOHO 11/0 Perma Finish Galvanized Rose Gold

Šifra proizvoda: TR-11-PF551

10 gr,Color: Permanent Finish Galvanized Rose Gold

Cijena: 29,99 kn

TOHO 11/0 Perma Finish Galvanized

Šifra proizvoda: TR-11-PF552

TOHO 11/0 Perma Finish Galvanized

Cijena: 26,99 kn

TOHO 11/0 PermaFinish - Matte Galvanized Peach Coral

Šifra proizvoda: TR-11-PF552F

10 gr,Color: Permanent Finish Matte Galvanized Peach

Cijena: 29,99 kn

TOHO 11/0 PermaFinish - Matte Galvanized Mauve

Šifra proizvoda: TR-11-PF556F

10 gr,Color: Permanent Finish Matte Galvanized Mauve

Cijena: 29,99 kn

TOHO 11/0 Perma Finish Galvanized

Šifra proizvoda: TR-11-PF557

TOHO 11/0 Perma Finish Galvanized

Cijena: 29,99 kn

TOHO 11/0 Perma Finish Mat Galvanized

Šifra proizvoda: TR-11-PF557F

TOHO 11/0 Perma Finish Mat Galvanized

Cijena: 29,99 kn

TOHO 11/0 PermaFinish - Galvanized Aluminum

Šifra proizvoda: TR-11-PF558

10 gr,Color: Permanent Finish Matte Galvanized Aluminium

Cijena: 29,99 kn

TOHO 11/0 PermaFinish - Matte Galvanized Aluminum

Šifra proizvoda: TR-11-PF558F

10 gr,Color: Permanent Finish Matte Galvanized Aluminium

Cijena: 29,99 kn

TR-11-PF21F

TOHO 11/0 Perma Finish Silver Lined

Šifra proizvoda: TR-11-PF21F

TR-11-PF552

TOHO 11/0 Perma Finish Galvanized

Šifra proizvoda: TR-11-PF552

Tr-15-5578

TOHO 11/0 Perma Finish Galvanized

Šifra proizvoda: TR-11-PF557

TR-11-PF557F

TOHO 11/0 Perma Finish Mat Galvanized

Šifra proizvoda: TR-11-PF557F

Stranica 6 od 6