solar-figurice

Solarne figurice su već duže vrijeme velika moda među sakupljačima a i onima koji vole razveseliti drage osobe ili sebe . Neodoljive su, izvlače vam osmijeh na lice . Stavite ih na prozor ili blizu prozora, lampe ..i one se počinju kretati., mahati glavicama , repovima, šape , ruke ili krila se pomiču... Koliko dugo se kreću ? Dok god ima svijetla . Na sebi imaju malu solarnu pločicu koja se puni svjetlošću, a koja im omogućava kretanje a vama da ne koristite (trošite na) baterije ili struju.U današnje doba one nose i svijest o električnoj energiji i na koji je način stvarati. I kako prenijeti t svijest o novim tehnologijama na najmlađe.

 

SOLARNE FIGURICE

Ukras solar "Royal Guard"

Šifra proizvoda: SOL051

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 44,00 kn

Ukras solar "Pas"

Šifra proizvoda: SOL085

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Ljenjivac"

Šifra proizvoda: SOL086

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Sob"

Šifra proizvoda: SOL089

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Medo"

Šifra proizvoda: SOL091

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Majmun"

Šifra proizvoda: SOL092

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Pas"

Šifra proizvoda: SOL093

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Sob"

Šifra proizvoda: SOL094

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Mačka"

Šifra proizvoda: SOL095

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096.1

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096.2

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096.3

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Zec"

Šifra proizvoda: SOL097

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Patka"

Šifra proizvoda: SOL098

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Jelka"

Šifra proizvoda: SOL100

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica ...

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Dog"

Šifra proizvoda: SOL202

Pokraj izvora svjetlosti (prozor ili lampa), ukras se miče.

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Angel"

Šifra proizvoda: SOL203

Pokraj izvora svjetlosti (prozor ili lampa), ukras se miče.

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Flamingo"

Šifra proizvoda: SOL205

Pokraj izvora svjetlosti (prozor ili lampa), ukras se miče.

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Flamingo"

Šifra proizvoda: SOL205.1

Pokraj izvora svjetlosti (prozor ili lampa), ukras se miče.

Cijena: 39,90 kn

Ukras solar "Djed mraz"

Šifra proizvoda: SOL211

Ako stavite ovaj ukras kraj izvora svjetlosti , figurica...

Cijena: 39,90 kn

solar royal g 1

Ukras solar "Royal Guard"

Šifra proizvoda: SOL051

solar pas 2

Ukras solar "Pas"

Šifra proizvoda: SOL085

solar-ljenjivac (1)

Ukras solar "Ljenjivac"

Šifra proizvoda: SOL086

solar-sob (1)

Ukras solar "Sob"

Šifra proizvoda: SOL089

solar-medo-2 (1)

Ukras solar "Medo"

Šifra proizvoda: SOL091

solar-majmun (1)

Ukras solar "Majmun"

Šifra proizvoda: SOL092

solar pas 5

Ukras solar "Pas"

Šifra proizvoda: SOL093

solar sob 2

Ukras solar "Sob"

Šifra proizvoda: SOL094

solar-macka (1)

Ukras solar "Mačka"

Šifra proizvoda: SOL095

solar-hula (1)

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096

solar-hula-6 (1)

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096.1

Solar-hula-2 (1)

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096.2

solar-hula-3 (1)

Ukras solar "Hula"

Šifra proizvoda: SOL096.3

solar-zec (1)

Ukras solar "Zec"

Šifra proizvoda: SOL097

solar-pace (1)

Ukras solar "Patka"

Šifra proizvoda: SOL098

solar jelka

Ukras solar "Jelka"

Šifra proizvoda: SOL100

FF50_001

Ukras solar "Dog"

Šifra proizvoda: SOL202

FF72_001

Ukras solar "Angel"

Šifra proizvoda: SOL203

FF53_001

Ukras solar "Flamingo"

Šifra proizvoda: SOL205

solar-flamingo (1)

Ukras solar "Flamingo"

Šifra proizvoda: SOL205.1

solar-djed-mraz (1)

Ukras solar "Djed mraz"

Šifra proizvoda: SOL211