Epoxy smola 300 ml(200+100 ml)

Šifra proizvoda: EPR300
Cijena: 168,00 kn

Kit Epoxy smola 300 ml, za izradu privjesaka , ukrasa i sl. Komponente se miješaju u omjeru 1:2. U kompletu su 2 boce smole 200+100 ml, zaštitne rukavice, drveni štapići za miješanje i nanošenje smole, mjerica s mjerama za miješanje komponenti i detaljna uputstva s mjerama opreza.

Epoxy smola 150 ml, za izradu privjesaka , ukrasa i sl. Komponente se miješaju u omjeru 1:2. Dvije komponente se mješaju 3 minute, zatim se malo ostavi da miruje i smola je spremna za nanošenje. Vodite računa o vremenu nanošenja-to je cca 20-25 minuta. Epoksi smola se suši od  24 do 48 sati. Radna temperatura 10-24 C. Koristite zaštitne rukavice i zaštitne naočale. Odložite korištenu ambalažu na za to predviđenim mjestima. Držite dalje od djece.

Ova epoksi smola  lako se nanosi i izvrsna je kako na malim tako i na većim površinama. Dobro se oblikuje brušenjem s brusnim papirom