Salvete 2016.9.26 031

Papirnate maramice s raznim motivima , jednako kao i na papirnatim salvetama , služe nam za decoupage . Motivi na maramicama su pomno odabrani , i često iste motive  možete naći i na maramicama i na salvetama, pa ih možete kombinirati u decoupageu. Na velikom broju maramica motivi su odštampani na svakom savijanju maramice, na 1/8 maramice,   dakle gotovo osam puta. Veličina papirnate maramice je velika 21 x 21 cm. U paketima ih je 10 ali mi ih prodajemo na komad, jednako kao i salvete. Salvetna tehnika se jednako primjenjuje na maramicama kao i na salvetama: kako su troslojne , odvajate gornji sloj maramice od dva donja i koristite ga za decoupagiranje.

PAPIRNATE MARAMICE

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0051

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0052

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 D3

Šifra proizvoda: pam.l.0060

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0061

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0070

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0073

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0075

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0076

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0077

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0078

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0079

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0080

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.02

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.03

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Papirnata maramica 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.20

Papirnata maramica, 1 komad

Cijena: 2,00 kn

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.208

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Papirnate maramice Beach Chair 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0021

Papirnate maramice, 1 komad

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0031

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramica 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0032

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 4 D4

Šifra proizvoda: pam.m.0033

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0039

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0042

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0043

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0050

Cijena se odnosi na 1 komad papirnate maramice.

Cijena: 1,00 kn

Pap.maramice_4d4fe0c709981.jpg

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0051

Pap.maramice_4d5020e2e75b9.jpg

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0052

Pap.maramice_4d8e5cb5c47b5.jpg

Pap.maramice 4 D3

Šifra proizvoda: pam.l.0060

Pap.maramice_51df054cd5d99.jpg

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0061

Pap.maramice_4d8e5ced77101.jpg

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0070

Pap.maramice_4ee397ff63d87.jpg

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.0073

Pap.maramice_51defb5e179ce.jpg

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0075

Pap.maramice_51defb9327f6f.jpg

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0076

Pap.maramice_51defbc189a07.jpg

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0077

Pap.maramice_51df030a32010.jpg

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0078

Pap.maramice_4d8e5cb5c47b5.jpg

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0079

Pap.maramice_4d8e5cb5c47b5.jpg

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0080

maramice-2014.7.13-053

Papirnate maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0081

maramice-2014.7.13-083

Papirnate maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.00820

maramice-2014.7.13-023

Papirnate maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.0083

Pap.maramice_51defdd6abea3.jpg

Pap.maramice 4 L2

Šifra proizvoda: pam.l.02

Pap.maramice_51defdd6abea3.jpg

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.03

Maramice i salvete 2016.10 027

Papirnata maramica 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.20

Pap-maramica-halloven

Pap.maramice 4 L1

Šifra proizvoda: pam.l.208

Pam-36 (1)

Pap.maramica About sea 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0010

Pam-41 (1)

Pap.maramica Wellcome on Board 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0011

Pap-maram-12 (1)

Papirnate maramice Beach Chair 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0021

Pap.maramice_51ded2a3b653a.jpg

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0031

Pam-sidro

Pap.maramica 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0032

Pap.maramice_51ded2a3b653a.jpg

Pap.maramice 4 D4

Šifra proizvoda: pam.m.0033

Pap.maramice_51def2e7f26fc.jpg

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0039

Pap.maramice_4d8e5e534c003.jpg

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0042

Salvete-2015.12.29-036

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0043

Pap.maramice_4cfe30cf29d96.jpg

Pap.maramice 6 M1

Šifra proizvoda: pam.m.0050