Pamućne trakice s štampanim raznim porukama. Svima koji izrađuju svoje vlastite proizvode a traže oznake tipa "Handmade" ovdje se nudi veliki broj trakica s takvim natpisima. Štampane su u nizu , najčešće se porukaponavlja svakih 3-6 cm. Trakice se mogu prati.

tr13
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR13
tr14
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR14
tr15
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR15
tr16
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR16
tr17
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR17
tr18
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR18
tr19
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR19
tr20
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR20
tr21
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR21
tr22
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR22
tr23
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR23
tr25
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR25
tr26
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR26
tr27
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR27
tr28
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR28
tr29
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR29
tr30
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR30
tr31
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR31
tr32
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR32
tr33
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR33
tr34
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR34
tr35
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR35
tr36
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR36
tr37
7,40 kn
Šifra proizvoda: TR37
Stranica 1 od 2